最後晚餐

  最後晚餐

  最後晚餐

  Key=G#  Play= G  Capo=1 
  
         G  G/F#        Em    E
  人無法走過(每)天 ( )為求沒有帶著遺(憾)活到終(點)
     Am  Am7       C   D
  就是(你) 讓(感)覺從此不再簡(單) 平(凡)
       G  G/F#        Em    E
  到處也是(彩)色( ) 只因歲月印有你(我)的足(跡)
      Am  Am7     C D
  情從未(變) 歷(練)了多少變(遷) ( )
  
        G      G/F#   Em E
  還記得 當(初)的手臂 滿(載)了浪漫與歡(喜)
       Am    Am7     C     D
  好比櫻o(花)盛開日(期) 我會替(你)統統儲(起)
          G  G/F#        Em    E
  願你沒有牽掛(遠)飛 ( )在地平線上也有(我)為你打(氣)
    Am Am7   C D   G
  去(吧) ( )我會永遠珍(惜)你 (直)到下世(紀)
  
  |G |G/F# |Em |E |
  |Am |Am7 |C |D |
  
  
  
         G  G/F#        Em    E
  人無法走過(每)天 ( )為求沒有帶著遺(憾)活到終(點)
     Am  Am7       C   D
  就是(你) 讓(感)覺從此不再簡(單) 平(凡)
       G  G/F#        Em    E
  到處也是(彩)色( ) 只因歲月印有你(我)的足(跡)
      Am  Am7     C D
  情從未(變) 歷(練)了多少變(遷) ( )
  
        G      G/F#   Em E
  還記得 當(初)的手臂 滿(載)了浪漫與歡(喜)
       Am    Am7     C     D
  好比櫻o(花)盛開日(期) 我會替(你)統統儲(起)
          G  G/F#        Em    E
  願你沒有牽掛(遠)飛 ( )在地平線上也有(我)為你打(氣)
    Am Am7   C D   G
  去(吧) ( )我會永遠珍(惜)你 (直)到下世(紀)
  
  |G |G/F# |Em |E |
      Yeah Yeah
  |Am |Am7 |C |D |
  
  |G |G/F# |Em |E |
  Sunny solo
  |Am |Am7 |C |D |
  Sunny solo
  
    G  G/F#  Em E
  願某天 分(享)這憶記 在(遠)處共你再希(冀) ( )
    Am  Am7  C  D
  道別重(聚)也有日(期) 你已為(我)寫上傳(奇)
          G  G/F#        Em    E
  願你沒有牽掛(遠)飛 ( )在地平線上也有(我)為你打(氣)
   Am Am7  C  D  G
  去(吧) ( )我會永遠珍(惜)你 (直)到下世(紀)
  
  
  |G |G/F# |Em |E |
   yeah lalaho yeah lalaho
  |Am |Am7 |C |D |
   yeah lalaho
  
  Outro:
  |G |G/F# |Em |E |
  |Am |Am7 |C |D |